Kalander DAVI,kalandron deri ne spesor 15 mm, rruli qendror D180 dhe D100

Rreze minimale kalandrimi R90
Gjatesia kalandrimit 2.1 m